Na czym polega częściowa ochrona gatunkowa możecie się dowiedzieć z mojego wcześniejszego wpisu – Na czym polega ochrona gatunkowa zwierząt? Dziś czas dowiedzieć się, które zwierzęta są w Polsce objęte częściową ochroną gatunkową.

Częściowa ochrona gatunkowa – na liście zwierząt chronionych znajduje się obecnie:

Częściowa ochrona gatunkowa – ssaki

bóbr europejski
Bóbr europejski – jeden z gatunków ssaków objętych częściową ochroną gatunkową
gronostaj (Mustela erminea)łasica (Mustela nivalis)wydra (Lutra lutra)
jeż wschodni (Erinaceus roumanicus)jeż zachodni (Erinaceus europaeus)bóbr europejski (Castor fiber)
karczownik mniejszy (karczownik górski)
(Arvicola scherman)
– osobniki znajdujące się poza terenem ogrodów,
upraw ogrodniczych, szkółek leśnych
karczownik ziemnowodny (Arvicola amphibius)
– osobniki znajdujące się poza terenem ogrodów,
upraw ogrodniczych, szkółek leśnych
badylarka (Micromys minutus)
mysz zaroślowa (Apodemus sylvaticus)mysz zielna (m. małooka) (Apodemus uralensis)wiewiórka pospolita (Sciurus vulgaris)
popielica (Glis glis)ryjówka aksamitna (Sorex araneus)ryjówka średnia (r. białowieska) (Sorex caecutiens)
ryjówka malutka (Sorex minutus)ryjówka górska (Sorex alpinus)rzęsorek rzeczek (Neomys fodiens)
rzęsorek mniejszy (Neomys anomalus)zębiełek białawy (Crocidura leucodon)zębiełek karliczek (Crocidura suaveolens)
kret (Talpa europaea) – osobniki znajdujące się poza terenem ogrodów,
upraw ogrodniczych, szkółek leśnych, trawiastych lotnisk,
ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych

Częściowa ochrona gatunkowa – ptaki

Czapla siwa - częściowa ochrona gatunkowa
Czapla siwa – jeden z 9 gatunków ptaków objętych częściową ochroną gatunkową
gołąb miejski 
(Columba livia forma urbana)
mewa srebrzysta (Larus argentatus)mewa białogłowa (Larus cachinnans)
czapla siwa (Ardea cinerea)kormoran (Phalacrocorax carbo)sroka (Pica pica)
gawron (Corvus frugilegus)
– osobniki w obszarze administracyjnym miast
kruk (Corvus corax)wrona siwa (Corvus cornix)

Częściowa ochrona gatunkowa – gady

gady - zaskroniec
Zaskroniec zwyczajny
padalec zwyczajny (Anguis fragilis)zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix)jaszczurka zwinka (Lacerta agilis)
jaszczurka żyworodna (Zootoca vivipara)żmija zygzakowata (Vipera berus)

Częściowa ochrona gatunkowa – płazy

Żaba trawna - częściowa ochrona gatunkowa
Żaba trawna
ropucha szara (Bufo bufo)żaba wodna (Pelophylax esculentus (Rana esculenta))żaba jeziorkowa (Pelophylax lessonae (Rana lessonae))
żaba śmieszka (Pelophylax ridibundus (Rana ridibunda))żaba trawna (Rana temporaria)traszka zwyczajna (Lissotriton vulgaris (Triturus vulgaris))
traszka górska (Ichthyosaura alpestris (Triturus alpestris))salamandra plamista (Salamandra salamandra)

Częściowa ochrona gatunkowa – ryby

aloza (Alosa alosa)parposz (Alosa fallax)śliz pospolity (Barbatula barbatula)
koza dunajska (Cobitis elongatoides)koza pospolita (Cobitis taenia)piskorz (Misgurnus fossilis)
piekielnica (Alburnoides bipunctatus)brzanka (Barbus peloponnesius (B. carpthicus, B. meridionalis))ciosa (Pelecus cultratus) – osobniki poza populacją Zalewu Wiślanego
różanka (Rhodeus sericeus)kiełb białopłetwy (Romanogobio albipinnatus)kiełb Kesslera (Romanogobio kessleri)
pocierniec (Spinachia spinachia)babka czarna (Gobius niger)babka czarnoplamka (Gobiusculus flavescens)babka piaskowa (Pomatoschistus microps)babka mała (Pomatoschistus minutus)taśmiak długi (Lumpenus lampretaeformis)
wężynka (Nerophis ophidion)iglicznia (Syngnathus typhle)głowacz białopłetwy (Cottus gobio)
głowacz pręgopłetwy (Cottus poecilopus)kur rogacz (Myoxocephalus quadricornis)dennik (Liparis liparis)
minóg ukraiński (Eudontomyzon mariae)minóg rzeczny (Lampetra fluviatilis)minóg strumieniowy (Lampetra planeri)

Częściowa ochrona gatunkowa – małże

gałeczka rzeczna (Sphaerium rivicola)groszkówka głębinowa (Pisidium conventus)szczeżuja wielka (Anodonta cygnea)
szczeżuja spłaszczona (Pseudanodonta complanata)

Częściowa ochrona gatunkowa – ślimaki

igliczek karpacki (Acicula parcelineata)zawójka rzeczna (Borysthenia naticina)źródlarka czerwonawa (Bythinella metarubra)
źródlarka żywiecka (Bythinella zyvionteki)źródlarka Micherdzińskiego (Bythinella micherdzinskii)pomrowik mołdawski (Deroceras moldavicum)
ślimak ostrokrawędzisty (Helicigona lapicida)ślimak żółtawy (Helix lutescens)ślimak winniczek (Helix pomatia)
ślimak Bąkowskiego (Petasina bakowskii (Trichia bakowskii))ślimak Bielza (Petasina bielzi (Trichia bielzi))ślimak wielkozębny (Perforatella dibothrion)
błotniarka otułka (Myxas glutinosa)pomrowiec nakrapiany (Tandonia rustica)bursztynka piaskowa (Quickella arenaria (Catinella arenaria))
poczwarówka Geyera (Vertigo geyeri)poczwarówka zmienna (Vertigo genesii)alderia niepozorna (Alderia modesta)

Częściowa ochrona gatunkowa – pajęczaki

poskocz krasny (Eresus cinnaberinus)
(Eresus niger, Eresus kollari)
Bathyphantes eumenisYllenus arenarius

Częściowa ochrona gatunkowa – skrzelonogi

zadychra pospolita (Branchipus schaefferi)małżynka czteroroga (Cyzicus tetracerus)Lynceus brachyurus
przekopnica właściwa (Triops cancriformis)

Częściowa ochrona gatunkowa – pancerzowce

zmieraczek plażowy (Talitrus saltator)rak rzeczny (szlachetny) (Astacus astacus)rak stawowy (błotny) (Astacus leptodactylus)

Częściowa ochrona gatunkowa – owady

poraj (Dicerca moesta)pysznik jodłowy (Eurythyrea austriaca)pysznik dębowy (Eurythyrea quercus)
tęcznik dołkowany (liszkarz dołkowany) (Calosoma auropunctatum)tęcznik mniejszy (Calosoma inquisitor)tęcznik liszkarz (Calosoma sycophanta)
biegacz zielonozłoty (Carabus auronitens)biegacz bagienny (Carabus clathratus)biegacz wypukły (Carabus convexus)
biegacz skórzasty (Carabus coriaceus)biegacz wspaniały (Carabus excellens)
biegacz gładki (Carabus glabratus)
biegacz pomarszczony (Carabus intricatus)biegacz dołkowany (Carabus irregularis)biegacz obrzeżony (Carabus marginalis)
biegacz Menetriesa (Carabus menetriesi)biegacz szykowny (Carabus nitens)biegacz karpacki (Carabus obsoletus)
biegacz problematyczny (Carabus problematicus)biegacz stepowy (Carabus scabriusculus)biegacz Scheidlera (Carabus scheidleri)
biegacz leśny (Carabus sylvestris)biegacz transylwański (Carabus transylvanicus)biegacz Ulricha (Carabus ulrichii)
dąbrowiec samotnik (Akimerus schaefferi)kozioróg bukowiec (Cerambyx scopolii)taraniec płowy (Dorcadion fulvum)
taraniec jedwabisty (Dorcadion holosericeum)taraniec paskowany (Dorcadion scopoli)zmorsznik olbrzymi (Macroleptura thoracica)
zmorsznik białowieski (Stictoleptura variicornis)gracz borowy (Tragosoma depsarium)jeziornica rdestnicowa (Macroplea appendiculata)
jeziornica rupiowa (Macroplea mutica)pływak lapoński (Dytiscus lapponicus)tęgosz rdzawy (Elater ferrugineus)
pilnicznik fiołkowy (Limoniscus violaceus)dębosz (Aesalus scarabaeoide)wynurt (Ceruchus chrysomelinus)
jelonek rogacz (Lucanus cervus)wygonak (Ochodaeus chrysomeloides)
kwietnica okazała (Protaetia aeruginosa)
Velleius dilatatusporobnica mularka (Anthophora parietina)porobnica włochatka (Anthophora plumipes)
porobnica opylona (Anthophora pubescens)trzmiel wielkooki (Bombus confusus)trzmiel ozdobny (Bombus distinguendus)
trzmiel wyżynny (Bombus elegans)trzmiel olbrzymi (Bombus fragrans)trzmiel ogrodowy (Bombus hortorum)
trzmiel zmienny (Bombus humilis)trzmiel parkowy (Bombus hypnorum)trzmiel tajgowy (Bombus jonellus)
trzmiel stepowy (Bombus laesus)trzmiel kamiennik (Bombus lapidarius)trzmiel gajowy (Bombus lucorum)
trzmiel grzbietoplamy (Bombus maculidorsis)trzmiel żółty (Bombus muscorum)trzmiel rudy (Bombus pascuorum)
trzmiel rdzawoodwłokowy (Bombus pomorum)trzmiel leśny (Bombus pratorum)trzmiel pirenejski (Bombus pyrenaeus)
trzmiel rudonogi (Bombus ruderarius)trzmiel ciemnopasy (Bombus ruderatus)trzmiel czarnopaskowany (Bombus schrencki)
trzmiel wschodni (Bombus semenoviellus)trzmiel żółtopasy (Bombus sichelii)trzmiel różnobarwny (Bombus soroeensis)
trzmiel paskowany (Bombus subterraneus)trzmiel rudoszary (Bombus sylvarum)trzmiel ziemny (Bombus terrestris)
trzmiel szary (Bombus veteranus)trzmiel sześciozębny (Bombus wurfleini)rozrożka chabrowa (Tetralonia dentata)
zadrzechnia fioletowa (Xylocopa violacea)mrówka północna (Formica aquilonia)mrówka smętnica (Formica lugubris)
mrówka ćmawa (Formica polyctena)mrówka łąkowa (Formica pratensis)mrówka rudnica (m. ruda) (Formica rufa)
mrówka pniakowa (Formica truncorum)modraszek alkon (Maculinea alcon)modraszek Rebela (Maculinea rebeli)
modraszek bagniczek (Plebeius optilete)modraszek orion (Scolitantides orion)wstęgówka bagienka (Catocala pacta)
dostojka akwilonaris (Boloria aquilonaris)dostojka eunomia (Boloria eunomia)skalnik bryzeida (Chazara briseis)
strzępotek soplaczek (Coenonympha tullia)skalnik alcyona (Hipparchia alcyone)skalnik driada (Minois dryas)
pasyn lucylla (Neptis rivularis)mszarnik jutta (Oeneis jutta)przestrojnik titonus (Pyronia tithonus)
paź żeglarz (Iphiclides podalirius)szlaczkoń torfowiec (Colias palaeno)żagnica torfowcowa (Aeshna subarctica)
łątka zielona (Coenagrion armatum)szklarnik leśny (Cordulegaster boltonii)miedziopierś górska (Somatochlora alpestris)
miedziopierś północna (Somatochlora arctica)gadziogłówka żółtonoga (Gomphus flavipes)straszka północna (Sympecma paedisca)
krynicznia wilgotka (Crunoecia irrorata)

Częściowa ochrona gatunkowa – siodełkowce

pijawka lekarska (Hirudo medicinalis)