Ścisła ochrona gatunkowa to jedna z najważniejszych form ochrony przyrody w Polsce. Na chwilę obecną w naszym kraju ścisłą ochroną gatunkową objętych jest:

Ścisła ochrona gatunkowa – ssaki

kozica (Rupicapra rupicapra)mopek zachodni (Barbastella barbastellus)borowiaczek (Nyctalus leisleri)
żubr (Bison bonasus)mroczek pozłocisty (Eptesicus nilssonii)borowiec wielki (Nyctalus noctula)
wilk (Canis lupus)mroczek późny (Eptesicus serotinus)karlik średni (Pipistrellus kuhlii)
żbik (Felis silvestris)przymroczek Saviego (Hypsugo savii)karlik większy (Pipistrellus nathusii)
ryś (Lynx lynx)nocek Alkatoe (Myotis alcathoe)karlik malutki (Pipistrellus pipistrellus)
tchórz stepowy (Mustela eversmanii)nocek Bechsteina (Myotis bechsteinii)karlik drobny (Pipistrellus pygmaeus
norka europejska (Mustela lutreola)nocek Brandta (Myotis brandtii)gacek brunatny (Plecotus auritus)
niedźwiedź brunatny (Ursus arctos)nocek łydkowłosy (Myotis dasycneme)gacek szary (Plecotus austriacus)
foka szara (Halichoerus grypus)nocek rudy (Myotis daubentonii)mroczek posrebrzany (Vespertilio murinus)
foka obrączkowana (Phoca hispida)nocek orzęsiony (Myotis emarginatus)zająć bielak (Lepus timidus)
foka pospolita (Phoca vitulina)nocek duży (Myotis myotis)nornik śnieżny (Chionomys nivalis)
morświn (Phocoena phocoena)nocek wąsatek (Myotis mystacinus)darniówka tatrzańska (Pitymys tatricus)
walenie (Cetacea) – pozostałe gatunkinocek Natterera (Myotis nattereri)chomik europejski (Cricetus cricetus)
podkowiec duży (Rhinolophus ferrumequinum)nocek ostrouszny (Myotis oxygnathus)smużka leśna (Sicista betulina)
podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros)borowiec olbrzymi (Nyctalus lasiopterus)smużka stepowa (Sicista subtilis)
koszatka (Dryomys nitedula)żołędnica (Eliomys quercinus)orzesznica (Muscardinus avellanarius)
świstak tatrzański (Marmota marmota latirostris)suseł moręgowany (Spermophilus citellus)suseł perełkowany (Spermophilus suslicus)
Ochrona gatunkowa zwierząt – ssaki
ścisła ochrona gatunkowa - ptaki - kowalik
Kowalik – jeden z ptaków objętych ścisłą ochroną gatunkową

Ścisła ochrona gatunkowa – ptaki

sterniczka (Oxyura leucocephala)łabędź niemy (Cygnus olor)łabędź czarnodzioby (Cygnus columbianus)
łabędź krzykliwy (Cygnus cygnus)bernikla obrożna (Branta bernicla)bernikla białolica (Branta leucopsis)
bernikla rdzawoszyja (Branta ruficollis)gęś krótkodzioba (Anser brachyrhynchus)gęś mała (Anser erythropus)
lodówka (Clangula hyemalisturkan (Somateria spectabilis)edredon (Somateria mollissima)
birginiak (Polysticta stelleri)uhla (Melanitta fusca)uhla garbonosa (Melanitta deglandi)
markaczka (Melanitta nigra)markaczka amerykańska (Melanitta americana)gągoł (Bucephala clangula)
bielaczek (Mergellus albellus)nurogęś (Mergus merganser)szlachar (Mergus serrator)
kamieniuszka (Histrionicus histrionicus)ohar (Tadorna tadorna)kazarka rdzawa (Tadorna ferruginea)
hełmiatka (Netta rufina)podgorzałka (Aythya collaris)czerniczka(Aythya nyroca)
ogorzałka (Aythya marila)ogorzałka mała (Aythya affinis)cyranka (Anas querquedula)
płaskonos (Anas clypeata)cyranka modroskrzydła (Anas discors)krakwa (Anas strepera)
świstun  (Mareca penelope)świstun amerykański (Anas americana)rożeniec (Anas acuta)
cyraneczka karolińska (Anas carolinensis)przepiórka (Coturnix coturnix)pardwa mszarna (Lagopus lagopus)
głuszec (Tetrao urogallus)cietrzew (Tetrao tetrix)flaming różowy (Phoenicopterus roseus)
perkoz grubodzioby (Podilymbus podiceps)perkozek (Tachybaptus ruficollis)perkoz rdzawoszyi (Podiceps grisegena
perkoz dwuczuby (Podiceps cristatus)perkoz rogaty (Podiceps auritus)zausznik (Podiceps nigricollis)
siniak (Columba oenas)turkawka (Streptopelia turtur)turkawka wschodnia (Streptopelia orientalis)
sierpówka (Streptopelia decaocto)pustynnik (Syrrhaptes paradoxus)lelek (Caprimulgus europaeus)
jerzyk alpejski (Tachymarptis melba)jerzyk blady (Apus palliadus)jerzyk (Apus apus)
kukułka (Cuculus canorus)wodnik (Rallus aquaticus)derkacz (Crex crex)
kropiatka (Porzana porzana)zielonka (Porzana parva)karliczka (Porzana pusilla)
kokoszka (Gallinula chloropus)żuraw stepowy (Grus virgo)żuraw (Grus grus)
strepet (Tetrax tetrax)drop (Otis tarda)hubara arabska (Chlamydotis macqueenii)
kulon (Burhinus oedicnemus)ostrygojad (Haematopus ostralegus)szczudłak (Himantopus himantopus)
szablodziób (Recurvirostra avosetta)siewnica (Pluvialis squatarola)siewka złota (Pluvialis apricaria)
siewka złotawa (Pluvialis fulva)siewka szara (Pluvialis dominica)mornel (Charadrius morinellus)
sieweczka obrożna (Charadrius hiaticula)sieweczka rzeczna (Charadrius dubius)sieweczka morska (Charadrius alexandrinus)
sieweczka mongolska (Charadrius mongolus)sieweczka pustynna (Charadrius leschenaultii)czajka (Vanellus vanellus)
czajka towarzyska (Vanellus gregarius)czajka stepowa (Vanellus leucurus)kulik mniejszy (Numenius phaeopus)
kulik cienkodzioby (Numenius tenuirostris)kulik wielki (Numenius arquata)szlamnik (Limosa lapponica)
rycyk (Limosa limosa)kamusznik (Arenaria interpres)biegus wielki (Calidris tenuirostris)
biegus rdzawy (Calidris canutus)batalion (Philomachus pugnax)biegus płaskodzioby (Limicola falcinellus)
biegus krzywodzioby (Calidris ferruginea)biegus mały (Calidris temminckii)piaskowiec (Calidris alba)
biegus zmienny (Calidris alpina)biegus morski (Calidris maritima)biegus długoskrzydły (Calidris bairdii)
biegus malutki (Calidris minuta)biegus karłowaty (Calidris minutilla)biegus białorzytny (Calidris fuscicollis)
biegus płowy (Tryngites subruficollis)biegus arktyczny (Calidris melanotos)biegus tundrowy (Calidris pusilla)
szlamiec długodzioby (Limnodromus scolopaceus)dubelt (Gallinago media)kszyk (Gallinago gallinago)
bekasik (Lymnocryptes minimus)terekia (Xenus cinereus)brodziec piskliwy (Actitis hypoleucos)
brodziec plamisty (Actitis macularius)samotnik (Tringa ochropus)brodziec żółtonogi (Tringa flavipes)
brodziec śniady (Tringa erythropus)kwokacz (Tringa nebularia)brodziec piegowaty (Tringa melanoleuca)
krwawodziób (Tringa totanus)łęczak (Tringa glareola)brodziec pławny (Tringa stagnatilis)
płatkonóg szydłodzioby (Phalaropus lobatus)płatkonóg płaskodzioby (Phalaropus fulicarius)żwirowiec łąkowy (Glareola pratincola)
żwirowiec stepowy (Glareola nordmanni)maskonur (Fratercula arctica)nurnik (Cepphus grylle)
alka (Alca torda)alczyk (Alle alle)nurzyk polarny (Uria lomviav)
nurzyk (Uria aalge)wydrzyk długosterny (Stercorarius longicaudus)wydrzyk ostrosterny (Stercorarius parasiticus)
wydrzyk tęposterny (Stercorarius pomarinus)wydrzyk wielki (Stercorarius skua)mewa modrodzioba (Pagophila eburnea)
mewa obrożna (Xema sabini)mewa trójpalczasta (Rissa tridactyla)mewa cienkodzioba (Chroicocephalus genei)
śmieszka (Chroicocephalus ridibundus)mewa mała (Hydrocoloeus minutus)mewa różowa (Rhodostethia rosea)
mewa karaibska (Larus atricilla)mewa czarnogłowa (Larus melanocephalus)orlica (Larus ichthyaetus)
mewa siwa (Larus canus)mewa delawarska (Larus delawarensis)mewa żółtonoga (Larus fuscus)
mewa romańska (Larus michahellis)mewa blada (Larus hyperboreus)mewa polarna (Larus glaucoides)
mewa siodłata (Larus marinus)rybitwa krótkodzioba (Gelochelidon nilotica)rybitwa wielkodzioba (Hydroprogne caspia)
rybitwa czubata (Sterna sandvicensis)rybitwa różowa (Sterna dougallii)rybitwa rzeczna (Sterna hirundo)
rybitwa popielata (Sterna paradisaea)rybitwa białoczelna (Sternula albifrons)rybitwa białowąsa (Chlidonias hybrida)
rybitwa czarna (Chlidonias niger)rybitwa białoskrzydła (Chlidonias leucopterus)nur rdzawoszyi (Gavia stellata)
nur czarnoszyi (Gavia arctica)lodowiec (Gavia immer)nur białodzioby (Gavia adamsii)
oceannik żółtopłetwy (Oceanites oceanicus)nawałnik burzowy (Hydrobates pelagicus)nawałnik duży (Oceanodroma leucorhoa)
fulmar (Fulmarus glacialis)burzyk żółtodzioby (Calonectris diomedea)burzyk szary (Puffinus griseus)
burzyk północny (Puffinus puffinus)burzyk balearski (Puffinus mauretanicus)bocian czarny (Ciconia nigra)
bocian biały (Ciconia ciconia)pelikan różowy (Pelecanus onocrotalus)pelikan kędzierzawy (Pelecanus crispus)
bąk (Botaurus stellaris)bączek (Ixobrychus minutus)ślepowron (Nycticorax nycticorax)
czapla modronosa (Ardeola ralloides)czapla złotawa (Bubulcus ibis)czapla purpurowa (Ardea purpurea)
czapla biała (Egretta alba)czapla nadobna (Egretta garzetta)warzęcha (Platalea leucorodia)
ibis kasztanowaty (Plegadis falcinellus)głuptak (Morus bassanus)kormoran mały (Phalacrocorax pygmeus)
kormoran czubaty (Phalacrocorax aristotelis)rybołów (Pandion haliaetus)kaniuk (Elanus caeruleus)
trzmielojad (Pernis apivorus)orłosęp (Gypaetus barbatus)ścierwnik (Neophron percnopterus)
gadożer (Circaetus gallicus)sęp płowy (Gyps fulvus)sęp kasztanowaty (Aegypius monachus)
orlik krzykliwy (Aquila pomarina)orlik grubodzioby (Aquila clanga)orzeł stepowy (Aquila nipalensis)
orzeł cesarski (Aquila heliaca)orzeł przedni (Aquila chrysaetos)orzełek (Aquila pennata)
błotniak stawowy (Circus aeruginosus)błotniak zbożowy (Circus cyaneus)błotniak stepowy (Circus macrourus)
błotniak łąkowy (Circus pygargus)krogulec krótkonogi (Accipiter brevipes)krogulec (Accipiter nisus)
jastrząb (Accipiter gentilis)bielik wschodni (Haliaeetus leucoryphus)bielik (Haliaeetus albicilla)
kania ruda (Milvus milvus)kania czarna (Milvus migrans)myszołów włochaty (Buteo lagopus)
myszołów (Buteo buteo)kurhannik (Buteo rufinus)płomykówka (Tyto alba)
sowa jarzębata (Surnia ululasóweczka (Glaucidium passerinum)pójdźka (Athene noctua)
włochatka (Aegolius funereus)syczek (Otus scops)uszatka (Asio otus)
uszatka błotna (Asio flammeus)puszczyk (Strix aluco)puszczyk uralski (Strix uralensis)
puszczyk mszarny (Strix nebulosa)sowa śnieżna (Bubo scandiacuspuchacz (Bubo bubo)
dudek (Upupa epops)krętogłów (Jynx torquilla)dzięcioł zielonosiwy (Picus canus)
dzięcioł zielony (Picus viridis)dzięcioł czarny (Dryocopus martius)dzięcioł duży (Dendrocopos major)
dzięcioł białoszyi (Dendrocopos syriacus)dzięcioł średni (Dendrocopos medius)dzięcioł białogrzbiety (Dendrocopos leucotos)
dzięciołek (Dendrocopos minor)dzięcioł trójpalczasty (Picoides tridactylus)żołna (Merops apiaster)
kraska (Coracias garrulus)zimorodek (Alcedo atthis)rybaczek srokaty (Ceryle rudis)
pustułeczka (Falco naumanni)pustułka (Falco tinnunculus)kobczyk (Falco vespertinus)
drzemlik (Falco columbarius)kobuz (Falco subbuteo)sokół skalny (Falco eleonorae)
raróg (Falco cherrug)białozór (Falco rusticolus)sokół wędrowny (Falco peregrinus)
wireonek czerwonooki (Vireo olivaceus)wilga (Oriolus oriolus)gąsiorek (Lanius collurio)
dzierzba rdzawosterna (Lanius phoenicuroides)dzierzba pustynna (Lanius isabellinus)dzierzba czarnoczelna (Lanius minor)
srokosz (Lanius excubitor)
dzierzba rudogłowa (Lanius senator)
wieszczek (Pyrrhocorax graculus)
sójka syberyjska (Perisoreus infaustus)sójka (Garrulus glandarius)orzechówka (Nucifraga caryocatactes)
kawka (Corvus monedula)gawron (Corvus frugilegus) – osobniki poza obszarem administracyjnym miastczarnowron (Corvus corone)
płochacz halny (Prunella collarispłochacz syberyjski (Prunella montanella)pokrzywnica (Prunella modularis)
wróbel (Passer domesticus)mazurek (Passer montanus)wróbel skalny (Petronia petronia)
śnieżka (Montifringilla nivalis)świergotek drzewny (Anthus trivialis)świergotek tajgowy (Anthus hodgsoni)
świergotek rdzawogardły (Anthus cervinus)świergotek łąkowy (Anthus pratensis)siwerniak (Anthus spinoletta)
świergotek nadmorski (Anthus petrosus)świergotek szponiasty (Anthus richardi)świergotek polny (Anthus campestris)
pliszka żółta (Motacilla flava)pliszka górska (Motacilla cinerea)pliszka cytrynowa (Motacilla citreola)
pliszka siwa (Motacilla alba)zięba (Fringilla coelebs)jer (Fringilla montifringilla)
grubodziób (Coccothraustes coccothraustes)dziwonia (Carpodacus erythrinus)łuskowiec (Pinicola enucleator)
gil (Pyrrhula pyrrhula)dzwoniec (Chloris chloris)makolągwa (Carduelis cannabina)
rzepołuch (Carduelis flavirostris)czeczotka (Carduelis flammea)czeczotka tundrowa (Carduelis hornemanni)
krzyżodziób sosnowy (Loxia pytyopsittacus)krzyżodziób świerkowy (Loxia curvirostra)krzyżodziób modrzewiowy (Loxia leucoptera)
szczygieł (Carduelis carduelis)osetnik (Carduelis citrinella)kulczyk (Serinus serinus)
czyż (Carduelis spinus)poświerka (Calcarius lapponicus)śnieguła (Plectrophenax nivalis)
junko (Junco hyemalis)trznadel czarnogłowy (Emberiza melanocephala)potrzeszcz (Emberiza calandra)
głuszek (Emberiza cia)ortolan (Emberiza hortulana)cierlik (Emberiza cirlus)
trznadel (Emberiza citrinella)trznadel białogłowy (Emberiza leucocephalos)potrzos (Emberiza schoeniclus)
trznadel czubaty (Emberiza rustica)trznadelek (Emberiza pusilla)trznadel złotawy (Emberiza aureola)
trznadel złotobrewy (Emberiza chrysophrys)sosnówka (Periparus ater)czubatka (Lophophanes cristatus)
sikora uboga (Poecile palustris)czarnogłówka (Poecile montanus)modraszka (Cyanistes caeruleus)
sikora lazurowa (Cyanistes cyanus)bogatka (Parus major)remiz (Remiz pendulinus)
kalandra szara (Melanocorypha calandra)kalandra czarna (Melanocorypha yeltoniensis)skowrończyk krótkopalcowy (Calandrella brachydactyla)
górniczek (Eremophila alpestris)lerka (Lullula arborea)skowronek białoskrzydły (Alauda leucoptera)
skowronek (Alauda arvensis)dzierlatka (Galerida cristata)wąsatka (Panurus biarmicus)
świerszczak melodyjny (Locustella certhiola)brzęczka (Locustella luscinioides)strumieniówka (Locustella fluviatilis)
świerszczak (Locustella naevia)zaganiacz mały (Iduna caligata)zaganiacz szczebiotliwy (Hippolais polyglotta)
zaganiacz (Hippolais icterina)wodniczka (Acrocephalus paludicola)tamaryszka (Acrocephalus melanopogon)
rokitniczka (Acrocephalus schoenobaenus)zaroślówka (Acrocephalus dumetorum)łozówka (Acrocephalus palustris)
trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus)trzcinniczek kaspijski (Acrocephalus agricola)trzciniak (Acrocephalus arundinaceus)
oknówka (Delichon urbicum)jaskółka rudawa (Cecropis daurica)dymówka (Hirundo rustica)
brzegówka (Riparia riparia)świstunka górska (Phylloscopus bonelli)świstunka leśna (Phylloscopus sibilatrix)
świstunka żółtawa (Phylloscopus inornatus)świstunka ałtajska (Phylloscopus humei)świstunka złotawa (Phylloscopus proregulus)
świstunka brunatna (Phylloscopus fuscatus)piecuszek (Phylloscopus trochilus)świstunka iberyjska (Phylloscopus ibericus)
pierwiosnek (Phylloscopus collybita)świstunka grubodzioba (Phylloscopus schwarzi)wójcik (Phylloscopus trochiloides)
świstunka północna (Phylloscopus borealis)raniuszek (Aegithalos caudatus)kapturka (Sylvia atricapilla)
gajówka (Sylvia borin)jarzębatka (Sylvia nisoria)piegża (Sylvia curruca)
pokrzewka wąsata (Sylvia cantillans)pokrzewka aksamitna (Sylvia melanocephala)cierniówka (Sylvia communis
mysikrólik (Regulus regulus)zniczek (Regulus ignicapilla)jemiołuszka (Bombycilla garrulus)
pełzacz leśny (Certhia familiaris)pełzacz ogrodowy (Certhia brachydactyla)kowalik (Sitta europaea)
pomurnik (Tichodroma muraria)strzyżyk (Troglodytes troglodytes)szpak (Sturnus vulgaris)
pasterz (Pastor roseus)pluszcz (Cinclus cinclus)muchołówka szara (Muscicapa striata)
rudzik (Erithacus rubecula)słowik syberyjski (Larvivora sibilans)słowik szary (Luscinia luscinia)
słowik rdzawy (Luscinia megarhynchos)podróżniczek (Luscinia svecica)modraczek (Tarsiger cyanurus)
muchołówka mała (Ficedula parva)muchołówka żałobna (Ficedula hypoleuca)muchołówka białoszyja (Ficedula albicollis)
pleszka (Phoenicurus phoenicurus)kopciuszek (Phoenicurus ochruros)nagórnik (Monticola saxatilis)
pokląskwa (Saxicola rubetra)kląskawka (Saxicola rubicola)kląskawka syberyjska (Saxicola maurus)
białorzytka saharyjska (Oenanthe leucopyga)białorzytka (Oenanthe oenanthe)białorzytka płowa (Oenanthe isabellina)
białorzytka pustynna (Oenanthe deserti)białorzytka rdzawa (Oenanthe hispanica)białorzytka pstra (Oenanthe pleschanka)
drozdoń pstry (Zoothera dauma)drozdaczek ciemny (Geokichla sibirica)paszkot (Turdus viscivorus)
śpiewak (Turdus philomelos)droździk (Turdus iliacus)kos (Turdus merula)
drozd oliwkowy (Turdus obscurus)kwiczoł (Turdus pilaris)drozd obrożny (Turdus torquatus)
drozd rdzawy (Turdus naumanni)drozd rdzawoskrzydły (Turdus eunomus)drozd czarnogardły (Turdus atrogularis)
drozd rdzawogardły (Turdus ruficollis)

Ścisła ochrona gatunkowa – gady

gniewosz plamisty (Coronella austriaca)zaskroniec rybołów (Natrix tesselata)wąż Eskulapa (Elaphe longissima)
jaszczurka zielona (Lacerta viridis)żółw błotny (Emys orbicularis)

Ścisła ochrona gatunkowa – płazy

Rzekotka drzewna
Rzekotka drzewna – jeden z płazów objętych ścisłą ochroną gatunkową
kumak nizinny (Bombina bombina)kumak górski (Bombina variegata)ropucha paskówka (Bufo calamita)
ropucha zielona (Bufo viridis)rzekotka drzewna (Hyla arborea)grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus)
żaba moczarowa (Rana arvalis)żaba zwinka (Rana dalmatina)traszka karpacka (Triturus montadoni)
traszka grzebieniasta (Triturus cristatus)

Ścisła ochrona gatunkowa – ryby

jesiotr ostronosy (Acipenser oxyrinchus)koza złotawa (Sabanejewia aurata)strzebla błotna (Eupallasella percnurus)
głowacica (Hucho hucho) – osobniki występujące w dorzeczu Dunajuminóg morski (Petromyzon marinus)

Ścisła ochrona gatunkowa – małże

gałeczka żeberkowana (Sphaerium solidum)perłoródka rzeczna (Margaritifera margaritifera)skójka gruboskorupowa (Unio crassus)

Ścisła ochrona gatunkowa – ślimaki

niepozorka ojcowska (Falniowskia neglectissima)poczwarówka pagórkowa (Granaria frumentum)świdrzyk łamliwy (Balea perversa)
świdrzyk ozdobny (Charpentieria ornata)świdrzyk śląski (Cochlodina costata)świdrzyk kasztanowaty (Macrogastra badia)
świdrzyk siedmiogrodzki (Vestia elata)ślimak tatrzański (Chilostoma cingulellum)ślimak Rossmasslera (Chilostoma rossmaessleri)
ślimak obrzeżony (Helicodonta obvoluta)Caseolus calculus (brak polskiej nazwy)ślimak żeberkowany (Helicopsis striata)
poczwarówka pagoda (Pagodulina pagodula)szklarka podziemna (Oxychilus inopinatus)zatoczek łamliwy (Anisus vorticulus)
poczwarówka kolumienka (Columella columella)poczwarówka górska (Pupilla alpicola)poczwarówka zębata (Truncatellina claustralis)
poczwarówka zwężona (Vertigo angustior)poczwarówka północna (Vertigo arctica)poczwarówka jajowata (Vertigo moulinsiana)

Ścisła ochrona gatunkowa – pajęczaki

gryziel zachodni (Atypus affinis)gryziel stepowy (Atypus muralis)gryziel tapetnik (Atypus piceus)
Mughiphantes pulcher (=Lepthyphantes pulcher)Agroeca dentigera (brak polskiej nazwy)strojniś nadobny (Philaeus chrysops)
Siro carpathicus (brak polskiej nazwy)Neobisium polonicum (brak polskiej nazwy)

Ścisła ochrona gatunkowa – skorupiaki

skrzelopływka bagienna (Branchinecta paludosa)Chirocephalus diaphanus (brak polskiej nazwy)Pristicephalus shadini (brak polskiej nazwy)
Streptocephalus torvicornis (brak polskiej nazwy)

Ścisła ochrona gatunkowa – owady

ponurek Schneidera (Boros schneideri)bogatek wspaniały (Buprestis splendens)tęcznik ziarenkowaty (liszkarz ziarenkowaty) (Calosoma investigator)
tęcznik marszczony (liszkarz marszczony) (Calosoma reticulatum)biegacz Bessera (Carabus besseri)biegacz Fabrycjusza (Carabus fabricii)
biegacz urozmaicony (Carabus variolosus)biegacz Zawadzkiego (Carabus zawadzkii)kozioróg dębosz (Cerambyx cerdo)
średzinka (Mesosa myops)sichrawa karpacka (Pseudogaurotina excellens)nadobnica alpejska (Rosalia alpina)
zgniotek cynobrowy (Cucujus cinnaberinnus)zgniotek szkarłatny (Cucujus haematodes)pływak szerokobrzeżek (Dytiscus latissimus)
kreślinek nizinny (Graphoderus bilineatus)Bolbelasmus unicorniskrawiec głowacz (Lethrus apterus)
konarek tajgowy (Phryganophilus ruficollis)rozmiazg kolweński (Pytho kolwensis)zagłębek bruzdkowany (Rhysodes sulcatus)
pachnica dębowa (Osmoderma eremita) oraz pozostałe gatunki z rodzaju pachnica (Osmoderma spp.)pogrzybnica Mannerheima (Oxyporus mannerheimii)piewik podolski (Cicadetta podolica)
zadrzechnia czarnoroga (Xylocopa valga)krasopani hera (Callimorpha quadripunctaria)barczatka kataks (Eriogaster catax)
czerwończyk nieparek (Lycaena dispar)czerwończyk fioletek (Lycaena helle)modraszek arion (Maculinea arion)
modraszek nausitous (Maculinea nausithous)modraszek telejus (Maculinea teleius)modraszek eros (Polyommatus eros)
modraszek gniady (Polyommatus ripartii)ksylomka strix (Xylomoia strix)strzępotek hero (Coenonympha hero)
strzępotek edypus (Coenonympha oedippus)górówka sudecka (Erebia sudetica)przeplatka aurinia (Euphydryas aurinia)
przeplatka maturna (Euphydryas maturna)osadnik wielkooki (Lopinga achine)niepylak apollo (Parnassius apollo)
niepylak mnemozyna (Parnassius mnemosyne)postojak wiesiołkowiec (Proserpinus proserpina)szlaczkoń szafraniec (Colias myrmidone)
modliszka zwyczajna (Mantis religiosa)żagnica północna (Aeshna caerulea)żagnica zielona (Aeshna viridis)
trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia)zalotka białoczelna (Leucorrhinia albifrons)zalotka spłaszczona (Leucorrhinia caudalis)
zalotka większa (Leucorrhinia pectoralis)łątka ozdobna (Coenagrion ornatum)iglica mała (Nehalennia speciosa)
Isophya stysistepówka (Gampsocleis glabra)